Message from archangel Michael

scroll omlaag voor de Nederlandse vertaling

These messages we send in love. We want to guide you in finding a higher path. If we say higher, we don’t mean that everybody who is living differently is wrong. Please do understand that there will always be differences between the humans living on this planet. Every human being on this planet has his of her own path to go. There are among other things differences in poverty and richness en how people think about religion. We are not here to take away the differences.

We want to learn people to be true to their own soul. Soullessons can be lessons of hardship and pain. These lessons have the same value as the lessons from love and prosperity. Do not try to understand this from the mental mind. If we could show you the bigger plan every soul has to follow, you would understand. But if you would see the bigger plan, you would not learn the lessons. Being blinded is part of the learning experience.

So if we tell you, we want to guide you to a higher path….What would you want to learn? What kind of human being do you want to be?

Although we are guiding you, every human being has its own free will. The free will is a gift. We see people struggle with their free will. People misuse their free will. The free will is a gift, it means giving from yourself, from deep within to others. Remember that every person on this planet is a gifted person with qualities. People are not gifted for themselves, they are gifted for others. It is important that people acknowledge their own qualities and see that they can attribute to the lives of others. Share yourself with others. Do not lay back, do not hide yourself or think that you are too small. Do not think that nobody is waiting for you. It is your birthright to be gifted. And know that when you give, you receive.

A last word from us. Everytime when people fail, they judge themselves. Stop judging. Start acknowledging that you have tried. If you stop trying you won’t reach your goals. You do not learn the most from achieving your goals easily. You learn and grow the most from trying, failing and never giving up on yourself.

We are proud of you. You are being challenged on a very high level on this planet. We see how you struggle and learn. We will guide you on this path with our love. Do never doubt yourself, because you are stronger than you know. People on this planet are able to create a new world. This is not an easy task. You will suffer to get there, but do not see this as hopeless. Believe in your own strength. Believe in your power to connect again. Keep seeing a brighter future. Keep building.

Dutch –NL

We sturen deze boodschappen in liefde. We willen jullie begeleiden om een hoger pad te vinden. Als we zeggen hoger, bedoelen we niet dat iedereen die anders leeft verkeerd leeft. Er zullen altijd verschillen bestaan tussen mensen. Iedereen heeft zijn of haar eigen pad te gaan. Er zijn onder andere verschillen in armoede en rijkdom en hoe mensen denken over godsdienst. We zijn niet hier om de verschillen weg te nemen.

We willen mensen leren om  trouw te zijn aan hun ziel. Lessen van de ziel kunnen lessen zijn van ellende en pijn. Deze lessen zijn even waardevol als lessen van liefde en overvloed. Probeer dit niet te begrijpen vanuit je mentale mind. Als we je het grotere plan van je ziel konden tonen, zou je dit begrijpen. Maar als je het grotere plan zou zien, zou je jouw lessen niet leren. Verblind zijn, is een deel van de leerervaring.

Als we zeggen dat we jullie willen begeleiden naar een hoger pad….Wat wil jij leren? Wat voor een mens wil jij zijn?

Hoewel we jullie begeleiden, heeft ieder mens een eigen vrije wil. De vrije wil is een geschenk. We zien mensen worstelen met hun vrije wil en deze misbruiken. De vrije wil is een geschenk. Het betekent geven vanuit jezelf, vanuit je diepste, aan anderen. Elk mens heeft kwaliteiten ontvangen, is begaafd. Niet voor jezelf maar voor anderen. Erken je eigen kwaliteiten en zie dat je kunt bijdragen aan het leven van anderen. Deel jezelf met anderen. Leun niet achterover, verstop jezelf niet, denk niet dat je te klein bent. Denk niet dat niemand op jou zit te wachten. Het is je geboorterecht om begaafd, begiftigd te zijn. En weet dat je ontvangt als je geeft.

Een laatste woord van ons. Steeds als mensen falen, veroordelen ze zichzelf. Stop jezelf te veroordelen. Erken jezelf dat je het probeert. Als je stopt en stil valt, bereik je je doelen niet. Je leert niet het meeste als je je doelen gemakkelijk behaalt. Je leert en groeit het meeste van proberen, falen en jezelf nooit opgeven.

We zijn trots op jullie. Jullie worden heel erg uitgedaagd op deze aarde. We zien jullie worstelen en leren. We begeleiden jullie op dit pad met onze liefde. Twijfel nooit aan jezelf, je bent sterker dan je weet. De mensen op aarde zijn in staat een nieuwe wereld te creëren. Dit is geen gemakkelijke taak. Jullie zullen lijden om dit te realiseren maar verlies niet de hoop. Geloof in jullie eigen kracht. Geloof in jullie kracht om weer te verbinden. Blijf een betere toekomst zien. Blijf bouwen.