Verander je lichaamshouding, verander je uitstraling

Verander je lichaamshouding, verander je uitstraling

powerpose

 

In november gaf ik via De Broekriem een workshop voor werkzoekenden. Mijn doel was om de deelnemers bewuster te maken van hun eigen lichaamstaal en stem, van het effect van stress én tips/trucs mee te geven voor een ontspannen en krachtige uitstraling.

Nonverbale communicatie: wat zeggen je lichaam en stem?

Een sollicitatiegesprek kun je vergelijken met een verkoopgesprek. Onderzoek geeft aan dat het verloop van een verkoopgesprek voor 53% wordt bepaald door wat je zegt, dus de inhoud van je verhaal. Nonverbale communicatie bepaalt voor 47% het gesprek, waarbij je lichaamstaal belangrijker is dan je stem (32% versus 15%). Er zijn ook onderzoeken die nog meer belang geven aan de nonverbale communicatie.
Je lichaam en je stem verraden heel veel over hoe jij je voelt. Een ander pikt dat heel snel op en trekt conclusies over jou als persoon, bijvoorbeeld je geschiktheid voor die leuke baan. Zeker voor een sollicitatiegesprek wil je daar invloed op kunnen uitoefenen en dat kan. Je lichaamstaal en stem worden beïnvloed door wat je voelt en denkt. Verander je gedachte en je gaat je anders voelen en iets anders uitstralen. Die wisselwerking werkt ook de andere kant op. Verander je lichaamshouding en je gaat je anders voelen. En zo werkt het ook met onze stem. Emoties en spanningen zijn meteen hoorbaar in onze stem.

Werkloosheid en stress

Een sollicitatiegesprek is spannend, zeker als je al werkloos bent en de omstandigheden niet rooskleurig zijn zoals in de huidige crisis. Het verlies van een baan staat in de top tien van de meest stressvolle gebeurtenissen in een mensenleven. Het hebben van werk behoort tot onze basisbehoeften, net zoals voeding, een dak boven je hoofd of geld. Werkloos zijn raakt je aan basisveiligheid. De onzekerheid over je toekomst kan je angstig maken. En áls je dan uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek kan het zo spannend zijn dat je onzeker overkomt, niet jezelf kunt zijn, niet uit je woorden komt. Hoe zorg je ervoor dat je ondanks de stress toch rustig en stevig overkomt?

Vluchten-vechten-bevriezen

Het helpt om te begrijpen wat angst met je doet. Voor je brein is een spannend sollicitatiegesprek een gevaarlijke situatie. Ons brein maakt geen verschil tussen denkbeeldig en reëel gevaar. Ons brein reageert op gevaar zoals in de oertijd. Wanneer een leeuw je bedreigt, sla je op de vlucht of je gaat het gevecht aan. Je adrenalinegehalte stijgt, er stroomt veel energie naar handen en voeten, klaar om te slaan of weg te lopen. Als vluchten of vechten niet mogelijk is, bevries je. Zoals een muis die gevangen wordt door een kat. Je adem stokt, je energie trekt naar binnen, je voelt niets meer. Vanuit onze oertijd hebben we dit vlucht-vecht-bevries mechanisme bewaard. Als je in een ‘’gevaarlijk’’ sollicitatiegesprek zit, reageer je alsof die leeuw door de kamer loopt en je bedreigt. Je kunt niet vluchten of vechten, je bevriest door de angst. Je krimpt ineen, je ontwijkt oogcontact en je blik is schichtig. Wat te doen?

High power houding

Je moet aan je lichaam vertellen dat je niet hoeft te vluchten of vechten. Maak jezelf groot, neem ruimte in, haal jezelf uit de bevriezing. Amy Cuddy, een Amerikaanse psychologe, heeft onderzoek gedaan naar lichaamstaal. Ze ontdekte dat proefpersonen die vóór een sollicitatiegesprek 2 minuten lang een high powerhouding aannamen de baan vaker kregen dan anderen in een low power houding. Een high powerhouding is een houding waarbij je jezelf groot maakt, bijvoorbeeld wijdbeens staand met je handen op de heupen en borst vooruit. Twee minuten in deze houding verandert je hormoonhuishouding. Je testosteron (belangrijk voor dominantie) stijgt, je cortisol (stress) daalt. Dit is dus een simpele oefening die je kunt toepassen vóór elke spannende situatie zoals een sollicitatiegesprek of het geven van een presentatie. En tijdens het gesprek kun je dit ook toepassen: maak jezelf groter, maak op een rustige manier oogcontact, houd een open houding door je benen en armen niet over elkaar te kruisen. Wat leer je hieruit: als je doet alsof je zelfverzekerd bent, word je het. Ik heb het zelf uitgeprobeerd en we hebben ermee geoefend tijdens de workshop en het werkt echt. Na twee minuten loop je anders door de ruimte, je neemt meer ruimte in, je voelt je zelfverzekerd!
Zie voor meer informatie: https://www.ted.com/speakers/amy_cuddy

Toelaten in plaats van vechten

Verder helpt het om te beseffen dat elk gevoel van spanning een goede bedoeling heeft. Het is een overlevingsreactie om je te beschermen tegen pijn en gevaar. Het is dus een gezonde reactie. Vecht niet tegen de spanning. Hoe meer je je verzet tegen de spanning, des te sterker wordt deze voelbaar. Vergelijk het met het omlaag duwen van een bal die op het water drijft. Hoe meer je probeert de bal onder water te duwen, des te sterker voel je de weerstand van de bal. In plaats van vechten helpt een onderzoekende, open houding. Voel waar de spanning in je lichaam zit, hoe je dat fysiek ervaart. En probeer eens om het fysieke gevoel de ruimte te geven, alsof je het toestemming geeft om groter te worden. Als je het echt kunt toelaten, zal het uiteindelijk rustiger voelen.

Tips voor een ontspannen gesprekshouding

Ik geef je graag nog een paar tips voor een ontspannen zithouding tijdens het sollicitatiegesprek. Eenvoudig en effectief.
– zet beide voeten op de vloer, maak bewust even contact met de vloer. Je kunt je ademhaling gebruiken om bewuster contact te maken met je voeten: adem in en adem dan uit via je voeten. Als je gemakkelijk visualiseert, kun je je voorstellen dat er wortels uit je voeten groeien die je stevigheid geven.
– voel je zitvlak in de stoel rusten. Je kunt je voorstellen dat er een denkbeeldig koord vanaf je stuit de grond in gaat en vastgrijpt in het centrum van de aarde. Als een anker.
– zorg voor een rechte rug en wees aanwezig in je rug. Voel de stoelleuning, je kunt deze ervaren als ruggesteun. Maak je rug breed als een oerang oetang.
– Ontspan je schouders, je keel, je borstkas.
– Adem rustig en laag tot in je buik.
– Neem adempauzes tussen je zinnen.

Oefenen op het droge

Nog een laatste tip. Oefen met nieuw gedrag zoals een high power houding op momenten dat je ontspannen bent en niet pas wanneer het er echt op aankomt. Of zoals een docent van me zegt ‘’oefen niet pas met fietsen als je achtervolgd wordt’’ . Nieuw gedrag kan oncomfortabel of onwennig voelen. Mensen zijn gewoontedieren, we vallen vaak terug in ons vertrouwde gedrag. In de Tao zeggen ze dat je een oefening 100 keer moet doen voordat je ermee vertrouwd raakt. Dus begin ermee en heb geduld met jezelf. Veel plezier met oefenen!